Jama Dimnice arrow O društvu
O jamarskem društvu Dimnice
Prispeval: Dimnice   
torek, 29. januar 2008

Jamarsko društvo Dimnice je bilo ustanovljeno leta 1965 v Markovščini, od koder je preselilo sedež najprej na Kozino in nato Koper. V njegovem okviru je delovala Obalna sekcija in je pobudnik jamarstva v koprskem Klubu mladih raziskovalcev.

Večino svoje raziskovalne dejavnosti smo opravili na Krasu in Slovenski Istri, kjer je bil odkrit Kozinski rov v Lipiški jami, preplavani sifoni v Škocjanskih jamah, jami Dimnice, Slivarskih in Hotičenskih ponikvah in Osapski jami. Po širjenju razpoke na pobočju vrtače smo odkrili splet rovov Jazbine v Rounah. Prepih je »izdal«, da se za ožino v podoru na dnu vhodnega brezna Janičje jame skriva glavni rov. Dokumentirali smo več jam v flišu Slovenske Istre, od katerih je Poljanska buža dolga skoraj en kilometer. V sodelovanju s člani Jamarskega odseka Slovenskega planinskega društva iz Trsta je bil odkrit najgloblji del Kačne jame, ki se nahaja na dnu Južne dvorane in 404 m globoka jama pred Kotlom na pobočju Slavnika. Odzvali smo se vabilu GS C. Bebeljak iz Trsta in sodelovali pri odkrivanju sklepnega dela Abisso C. Skilan pri Bazovici.

Od raziskav drugod po Sloveniji naj omenimo le Skalarjevo brezno in Vrtiglavico, ki je s 643 m globine najgloblja vertikala na svetu, na Kaninu in sodelovanje pri raziskavah Brezna pri gamsovi glavici, Brezna pri Leški planini, Snežne jame na Raduhi in Golerjevega pekla. Imamo urejen jamski kataster.

Organizirali ali sodelovali smo na odpravah na Hrvaško (Istra, Brač), Bosno (Hrustovača), Črno goro (Durmitor, okolica Cetinja in Virpazara), Kolumbijo, Papuo Novo Gvinejo, Kitajsko in Oman ter ponovitvah nekaterih najglobljih jam v Španiji, Franciji, Italiji, Avstriji in Poljski, kot so Gouffre Berger, Antro del Corchia, Lamprechtsofen in Jaskina Sniezna.

Več članov sodeluje v republiški enoti Jamarske reševalne službe, v okviru koprske civilne zaščite deluje enota za reševanje iz visokih stavb.

Društvo upravlja s turističnima jamama Dimnice in Sveta jama, v kateri so organizirani redni nedeljski obiski in sta vključeni v slovensko jamsko transverzalo. V nekdanji obmejni stražnici v Kastelcu je urejen jamarski dom. Člani društva smo pobudniki komisije za alternativni kraški turizem Spegu, ki izvaja jamske trekkinge in aktivne počitnice na slovenskem krasu.

Poleg v prejšnjem odstavku naštete dejavnosti si društvo prizadeva za ohranitev narave in popularizacijo dejavnosti s čistilnimi akcijami, od katerih sta bili najbolj obsežni pred sedmimi leti, ko so bili odstranjeni človeški ostanki iz več jam Socerbsko-podgorskega krasa in lanska iz brezna Golubinjica, zapiranjem jamskih vhodov in osveščanjem občanov s predavanji, publicistično dejavnostjo in tečaji jamarskih veščin.

Ukvarjamo se z vzdrževalnimi in montažnimi deli na visokih stavbah in konstrukcijah s pomočjo vzpenjanja in spuščanja po vrveh, kot so čiščenje stekla, sanacije fasad, antikorozijska zaščita, montaža ovir proti pristajanju ptic, odtočni žlebovi in cevi, hidroizolacije in popravila kritin ...

Člani društva smo opravljali funkcije v organih slovenske in jugoslovanske jamarske zveze (podpredsednik, vodja strokovne in tehnične komisije, zadolžitve v jamarski reševalni službi, ..) ter prejeli več priznanj (značke Jamarske zveze Slovenije, Turistični nagelj, nagrada B.Kraigherja, nagrade gibanja Znanost mladini,...)

Franc Malečkar

 
Jamarsko Drustvo Dimnice
DIMNICE.SI